Noutăți

Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care Romania a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri și prezintă certificatul de rezidență valabil la momentul realizării venitului, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenție care se aplică asupra acelui venit.... Mai mult
A fost publicată în septembrie 2016 modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor ("OG nr. 25/2016").... Mai mult
Începând cu 1 ianuarie 2017, prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, companiile ce îndeplinesc anumite condiții sunt obligate la plata impozitului specific activităților pe care le desfășoară. Astfel, impozitul specific se datorează de către persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent îndeplinesc cumulativ următoarele condiții... Mai mult
Atât prevederile vechiului Cod fiscal-art.11. alin.1 (Legea 571/2003), cât și prevederile Noului Cod fiscal–art.11alin. 7 (Legea nr. 227/2015) reglementează dreptul ANAF de a nu lua în considerare tranzacțiile efectuate de beneficiarii (de bună-credință), respectiv achizițiile de bunuri/servicii de la persoane declarate inactive fiscal, refuzând beneficiarului atât dreptul de deducere a cheltuielelor cât și a taxei pe valoare adăugată (TVA) aferentă acestor achiziții.... Mai mult
Directorul General al Camerei de Comerț și Industrie Israel-România, Armand Schor, s-a întâlnit cu reprezentanții Guvernului României.... Mai mult
Scroll to top