Start-up Nation România: Sesiunea de depunere a proiectelor începe în data de 15 iunie

08.06.2017|0 comentarii

Sesiunea de primire a proiectelor în cadrul programului Start-up Nation România va debuta în data de 15 iunie 2017 şi va dura 30 de zile, până în data de 14 iulie 2017, conform anunțului oficial publicat astăzi pe site-ul Agenției pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor destinate Întreprinderi Mici şi Mijlocii, arată avocatnet.ro. În cadrul acestui program, 10.000 de beneficiari vor putea primi un sprijin financiar nerambursabil de până la 44.000 de euro pentru lansarea unor afaceri noi în 2017. Înscrierea proiectelor se va realiza doar electronic, în cadrul aplicației ce va deveni activă pe site-ul www.aippimm.ro.

Conform anunțului, începând din data de 15 iunie 2017, ora 10.00, aplicația de înscriere a cererilor de finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis Start-up Nation România va deveni activă. În vederea înscrierii în cadrul programului, antreprenorii vor completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu 15.06.2017 ora 10.00, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, respectiv 14.07.2017.

Oficialii Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat (MMACA) au luat în calcul şi posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului, dacă la finalul termenului de 30 de zile vor rămâne fonduri disponibile.

Iată calendarul estimativ de desfăşurare a programului:
Deschidere aplicație electronică înscriere: 15 iunie 2017, ora 10.00
Închidere aplicație electronică: 15 iulie 2017, ora 20.00
Bugetul disponibil pentru această sesiune: 1.713.798.000 lei
Număr maxim de beneficiari: 10.000 de firme nou înființate
Semnarea contractelor de finanțare: cel târziu 29 septembrie 2017
Termenul maxim de implementare: 29 septembrie 2018

Obiectivele programului şi cine se poate înscrie

Programul de finanțare îşi propune să încurajeze spiritul antreprenorial al cetățenilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Astfel, se urmăreşte finanțarea anuală a unui număr de cel mult 10.000 de antreprenori şi crearea, în cadrul sectoarelor economice prioritare, a unui număr de 20.000 de noi locuri de muncă.

În cadrul apelului de proiecte ce va fi lansat la jumătatea lunii iunie, doar întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 pot depune cereri de finanțare. Acestea trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului sub forma unor societăți comerciale, societăți cooperative, societăți cu răspundere limitată debutante. Sunt eligibile toate întreprinderile care au sediul social şi punctele de lucru în mediul urban şi în regiuni mai puțin dezvoltate, inclusiv în regiunea Bucureşti-Ilfov.

Ce activități pot primi finanțare

În cadrul acestui program de finanțare sunt eligibile doar activitățile ce se regăsesc în lista publicată pe site-ul Agenției pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM). Activitățile economice cu şanse sporite de a primi finanțare sunt prezentate mai jos, în ordinea aceasta:

Antreprenorii care doresc să solicite sprijin nerambursabil pentru înființarea unei activități economice trebuie să se asigure că activitatea vizată se regăseşte în cadrul acestei liste.

Antreprenorii interesați de accesarea acestui program de finanțare vor pregăti documentația necesară pe baza formularelor model publicate pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor şi Proiectelor derulate de Întreprinderile Mici şi Mijlocii (AIPPIMM).

Normele metodologice de implementare a programului Start-up Nation prevăd următoarele cheltuieli eligibile, pe care antreprenorii le pot deconta:

Referitor la ce cheltuieli nu sunt eligibile, nu se vor deconta următoarele cheltuieli care, dacă intervin în implementarea proiectelor, vor fi susținute exclusiv din sursele financiare proprii ale beneficiarilor:

Cum arată planul de afaceri

Antreprenorii interesați să primească sprijinul nerambursabil de până la 44.000 de euro vor trebui să întocmească un plan de afaceri. Structura acestuia, aşa cum este disponibilă pe site-ul AIPPIMM, este următoarea:

Criteriile de evaluare şi selecție pentru proiecte

Activitățile economice înscrise în lista activităților eligibile au şanse diferite de a obține finanțare, de aceea este recomandat să urmăreşti criteriile de evaluare şi selecție ce vor fi publicate împreună cu normele metodologice de implementare în perioada următoare. În cadrul unor seminarii şi conferințe organizate de către MMACA, oficialii ministerului au propus criterii de selecție diferite de cele disponibile în prezent pe site-ul AIPPIMM. Dacă această propunere va fi aprobată, proiectele vor fi selectate după următoarele criterii:

1. Domeniul de activitate al solicitantului
Vor fi încurajate activitățile de producție şi programare IT cu codul CAEN 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client).

2. Numărul locurilor de muncă asumate de către antreprenor
În cadrul acestui criteriu de selecție, este obligatorie crearea unui loc de muncă, fiind însă încurajată angajarea unui număr mai mare de persoane. De asemenea, antreprenorii vor primi punctaj suplimentar dacă minimum două locuri de muncă vor fi create pentru persoane din categoriile defavorizate, şomeri sau pentru absolvenții din promoțiile 2012 – 2017.

3. Structura bugetului proiectului
Vor fi încurajați antreprenorii care vor aloca cel puțin 50% din investiția propusă achiziției de echipamente tehnologice şi aplicațiilor software necesare desfăşurării activității. De asemenea, sunt încurajate proiectele care prevăd investiții în inovare.

Sursa: Curierul National

Scroll to top