Noi reglementări privind dreptul de muncă şi şedere al străinilor pe teritoriul României

05.01.2017|0 comentarii

A fost publicată în septembrie 2016 modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor („OG nr. 25/2016”). Aceasta transpune prevederile Directivei 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii, și pe cele ale Directivei 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri.

OG nr. 25/2016 modifică şi completează „Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detașarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România” precum şi „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, cu privire la:

  1. Dreptul de muncă și de ședere în România al cetățenilor din state terțe în contextul transferului în cadrul aceleiași companii sau al aceluiași grup de companii 
  2. Dreptul de muncă și de ședere pentru „lucrătorii sezonieri”
  3. Alte modificări

 [Sursa: Monitorul Oficial nr 670, publicat în data de 31 august 2016]

N.B.:

S-a adoptat cadrul legal necesar obținerii dreptului de muncă şi de ședere al străinilor transferați pentru o perioadă de până la trei ani, fie în cadrul aceleiași companii, fie în cadrul aceluiași grup de companii, în anumite condiții prevăzute de lege.

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația din domeniul accesului cetățenilor străini pe piața muncii din România poate avea, printre altele, și consecințe de natură fiscală.

Prevederile Art. I pct. 20-25 din OG nr. 25/2016 cu privire la sancțiuni intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv la data de 30 septembrie 2016.

Celelalte prevederi ale OG nr. 25/2016 au intrat în vigoare în termen de trei de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv la data de 3 septembrie 2016.

EMBA TANIA COJANI

Sursa foto: Iny Mentors

Scroll to top