Veniturile obținute de nerezidenți. Aplicăm prevederile Codului fiscal sau convențiile de evitare a dublei impuneri?

24.03.2017|0 comentarii

Prevederile Titlului VI din Codul fiscal privind impunerea la sursă a veniturilor impozabile obținute de nerezidenți din România se aplică în următoarele cazuri:

În aceste situații, pentru veniturile impozabile, plătitorul de venit are obligația de a reține impozit la sursă aplicând cotele de impunere prevăzute la art. 224 din Codul fiscal.

Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care Romania a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri și prezintă certificatul de rezidență valabil la momentul realizării venitului, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obținut de către acel contribuabil din România nu poate depăși cota de impozit prevăzută în convenție care se aplică asupra acelui venit. În situația în care sunt cote diferite de impozitare în legislația internă sau în convențiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

În ceea ce privește veniturile din dividende, dobânzi, redevențe și comisioane se aplică următoarele reguli:

Astfel, în cazul acestor venituri, se aplică dispozițiile alin. (2) ale articolelor din convențiile de evitare a dublei impuneri, dispoziții care prevăd ca acestea pot fi impuse în statul din care provin, precum și o limită maximă ce nu poate fi depășită. În aceste situații plătitorul de venit aplică cota de impozitare mai favorabilă.

Scroll to top