Lege privind impozitul specific pentru companiile care desfăşoară activităţi în domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri şi alimentaţie publică

05.01.2017|0 comentarii

Începând cu 1 ianuarie 2017, prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, companiile ce îndeplinesc anumite condiții sunt obligate la plata impozitului specific activităților pe care le desfășoară.

Astfel, impozitul specific se datorează de către persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Reguli generale de aplicare a impozitului specific

Contribuabilii care se înființează în cursul anului, inclusiv ca urmare a unei reorganizări, și îndeplinesc condițiile prezentei legi vor plăti impozit specific începând cu anul următor înființării.

Persoanele juridice care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute în prezenta lege, cu excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, determină acest impozit prin însumarea impozitului pentru fiecare activitate desfășurată.

Contribuabilii care realizează și alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN specifice vor aplica sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Codul fiscal.

Calculul impozitului specific

Impozitul specific anual se calculează în funcție de codurile de activitate și de următorii indicatori:

Reguli privind declararea şi plata impozitului specific

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit au obligația de a notifica autoritățile fiscale asupra aplicării impozitului specific anual, până la data de 31 martie, inclusiv, a anului pentru care se plătește impozitul specific. Termenul de notificare este același în cazul în care condițiile cumulative nu mai sunt îndeplinite.

Declararea și plata impozitului specific se efectuează semestrial, în două tranșe egale.

Prevederi fiscale

Persoanele juridice plătitoare de impozit specific trebuie să respecte prevederile Codului fiscal cu privire la:

Pentru contribuabilii plătitori de impozit specific, anul fiscal este anul calendaristic.

 [Sursa: Legea privind impozitul specific unor activități, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 812 din 14 octombrie 2016]

EMBA TANIA COJANI

Sursa foto: Wise Transylvania

Scroll to top