israel-romania-chamber-of-commerce-top-banner
Hebrew (Israel)Română (România)English (United Kingdom)

דבר יו"ר לשכת המסחר ישראל רומניה

coletteשלום רב וברוכים הבאים לאתר שלנו,

יש מי ששואל מה הצורך בלשכת מסחר בימים של גלובליזציה, תקשורת מהירה, נסיעות תכופות של אנשי עסקים לכל פינה בעולם, מפגשים, כנסים בינלאומיים וכו'. האם בתנאים אלה ,לשכת המסחר אינה גוף מיושן שאבד עליו הכלח?

מסתבר שלא. אדרבה, דווקא בעידן האינטרנט , למגע ולקשרים האישיים יש עדיין משמעות מכרעת – בפתיחת דלתות, במניעת אי-הבנות, בקשרים עם מוסדות הממשל, באיתור תחומי פעילות, ביצירת שותפויות ועוד.

אנו שמחים לפתוח בפניכם שוב את לשכת המסחר ישראל רומניה ׁ(Camera de Comert si industrie Israel-Romania) . ללשכה היסטוריה ארוכה ומפוארת . למעשה היא הוקמה לראשונה בשנה 1933 – כחמש עשרה שנים לפני הקמת המדינה וכינון היחסים הפורמלים עם רומניה, על-ידי 25 איש – יהודים וערבים מיפו, וביניהם נציג של משפחת שלוש הידועה.

היא הושקה שוב ב-1994 ביוזמתו הפעילה של שר המחסר והתעשייה בממשלת רבין, מיכה חריש. בהנהגתו של חברנו ריצ'ארד ערמון ובסיועו של מיכה חריש, הלשכה תרמה באופן משמעותי לפיתוח יחסי הסחר בין ישראל לרומניה.

בימים אלה אנו רואים כמשימתנו העיקרית לסייע לאנשי עסקים ישראלים לפתח שותפויות ברומניה, מדינה בה אנו מזהים פוטנציאל גדול לבעלי יוזמה בתחומי הטכנולוגיות החדשות, החקלאות, הרפואה ועוד. הקהילה האירופית העמידה לרשות רומניה קרן מיוחדת לפתוח החקלאות והתעשייה, אותה צריך ואפשר לנצל בפיתוח מפעלים משותפים.

אנו מזמינים אתכם להצטרף ללשכה, להינות מהשירותים והמידע שהיא תוכל להנפיק לכם. בחודשים הקרובים נארגן מפגשים ,סמינרים ומשלחות של אנשי עסקים לרומניה. אנא עקבו אחרי תוכניותינו באתר.

בברכה,

קולט אביטל,

יו"ר לשכת המסחר ישראל רומניה

 

בין החברות בלשכה:

me-1 me-2 me-3
me-4 me-5 me-6
me-7

Magazin expres Revista Mea 
Jurnalul Săptămânii

me-8